Aktivitetskalender

Vagtplaner 2016

Link til Vedtægterne

Hos os kan du betale med:

og

 

Indkaldelse til Generalforsamling.

Dato for Generalforsamling i Foreningen Flugtskydningsbanen Ruskær er ændret pga. ikke rettidig indkaldelse jf. Vedtægterne's paragraf 5.

Generalforsamlingen afholdes torsdag den 9. marts 2017 kl. 19:00 i Klubhuset, Flugtskydningsbanen Ruskær.

Dagsorden:

1. Valg af dirigent

2. Formandens beretning

3. Fremlæggelse af revideret regnskab

4. Fastsættelse af kontingent

5. Behandling af indkomne forslag

6. Valg af formand

7. Valg af bestyrelsesmedlemmer

8. Valg af suppleanter til bestyrelsen

9. Valg af 1 revisorer og 1 suppleant

10. Eventuelt

 

Forslag til ændring af vedtægterne SKAL være formanden i hænde senest 14 dage før generalforsamlingen.

Bestyrelsen

Foreningen Flugtskydningsbanen Ruskær

*********************************************************************

Her de næste par aktiviterer:

 

Resultater i menuen til venstre

Følg ellers med på aktivitetskalenderen - den er altid opdateret.

Sidst opdateret 14.02.2017