De næste par aktiviteter.

*************************

Indkaldelse til Generalforsamling.

Tirsdag d 31-01-2023 kl 19 Ruskærvej 21b 7441 Bording

Dagsorden Flugtskydningsbanen Ruskær.
1. Valg af dirigent
2. Formandens beretning
3. Fremlæggelse af revideret regnskab
4. Fastsættelse af kontingent
5. Behandling af indkomne forslag
6. Valg af formand
7. Valg af bestyrelsesmedlemmer
8. Valg af suppleanter til bestyrelsen
9. Valg af 1 revisorer og 1 suppleant
10. Eventuelt

Forslag til ændring af vedtægterne SKAL være formanden i hænde senest 14 dage før generalforsamlingen.

*************************

Bestyrelsen
Foreningen Flugtskydningsbanen Ruskær

SKAL DU TILHAGLSKYDEPRØVE?

Her kan du se et par eksempler på hvordan skuddet kan se ud hen over sigteskinnen. Du får en fornemmelse af hvor stort foranholdet skal være. Her bruges fast foranhold, og læg mærke til at svinget er stabilt, og fortsættes i/efter skuddet. Skuddene vises i 1/3 hastighed. Klik på Billedet.

*************************

IMG_1756
IMG_6805
IMG_1760

********************

Her lidt teori ført ud i praksis

Du kan tydeligt se haglene og forladning på vej.

Den røde plet viser bøssens sigtepunkt - her kan man se, at svinget er fortsat efter skuddet er gået, hvilket er nødvendigt for ikke at skyde bagved.

Klik på det store billede for at se skuddet på video (vises i 1/3 hastighed.)

COMPAC SPORTING

Herunder lidt film fra den nye compac sporting.

Optaget i 1/3 hastighed klik på billedet. 


ENGELSK SPORTING

Og Herunder video fra vores "Engelsk Sporting"

Klik på billedet for at se film