*************************

De næste par aktiviteter.

Skydebanen er ÅBEN.

I maj og juni skyder vi tirsdage & torsdage.

Booking af skydetid er IKKE længere nødvendig


Banen er åben fra kl. 18:00 til 21:00

Se aktuelle datoer i aktivitetskalenderen


TORSDAG


  • Torsdage er det almindelig træning. Der er ingen instruktører til rådighed, og standpladserne er ikke bemandet. Vi har dog arkustisk udkast af duer, så du kan skyde helt selv - eller f.eks. tage en kammerat med til at "trykke".

TIRSDAGE


  • Tirsdage hjælper vi meget gerne Haglskydeprøveaspiranter, og vi stiller dygtige instruktører til rådighed.

*************************

HAGLSKYDEPRØVE?

Skal du til haglskydeprøve, kan du se et par eksempler på hvordan skuddet kan se ud hen over sigteskinnen. Du får en fornemmelse af hvor stort foranholdet skal være. Her bruges fast foranhold, og læg mærke til at svinget er stabilt, og fortsættes i/efter skuddet. Skuddene vises i 1/3 hastighed. Klik på Billedet.

*************************

GENERALFORSAMLINGEN ER stadig

UDSAT PÅ UBESTEMT TID

Følg med her på siden


                                                  Dagsorden:


1. Valg af dirigent
2. Formandens beretning
3. Fremlæggelse af revideret regnskab
4. Fastsættelse af kontingent
5. Behandling af indkomne forslag
6. Valg af formand
7. Valg af bestyrelsesmedlemmer
8. Valg af suppleanter til bestyrelsen
9. Valg af 1 revisorer og 1 suppleant
10. Eventuelt


Forslag til ændring af vedtægterne SKAL være formanden i hænde senest 14 dage før generalforsamlingen.


Bestyrelsen
Foreningen Flugtskydningsbanen Ruskær

*************************

IMG_1756
IMG_6805
IMG_1760

********************

Her lidt teori ført ud i praksis

Du kan tydeligt se haglene og forladning på vej.

Den røde plet viser bøssens sigtepunkt - her kan man se, at svinget er fortsat efter skuddet er gået, hvilket er nødvendigt for ikke at skyde bagved.

Klik på det store billede for at se skuddet på video (vises i 1/3 hastighed.)

COMPAC SPORTING

Herunder lidt film fra den nye compac sporting.

Optaget i 1/3 hastighed klik på billedet. 


ENGELSK SPORTING

Og Herunder video fra vores "Engelsk Sporting"

Klik på billedet for at se film